ZAROSTOWE ZAPALENIE TOREBKI STAWU BARKOWEGO - BARK ZAMROŻONY

Mechanizm uszkodzenia: 

Może powstać wskutek niewielkiego urazu barku, ale często przyczyny nie udaje się zidentyfikować. Wiąże się go z cukrzycą, chorobami tarczycy oraz przebyciem operacji w obrębie klatki piersiowej lub gruczołów piersiowych.

Objawy subiektywne:

Ból i ograniczony zasięg czynnego i biernego ruchu w obrębie stawu ramiennego.

 

Objawy obiektywne: 

Początkowo pacjenci skarżą się na ból, przy zachowanym zakresie ruchomości (stadium 1). Następnie pacjenci przechodzą do fazy sztywnienia z ograniczonym zakresem ruchomości (stadium 2). Wreszcie pacjenci mogą demonstrować stopniowy powrót ruchomości (stadium 3).

 

Przebieg choroby nieleczonej: 

Choroba zwykle ma przebieg samoograniczający i przebiega w 3 odrębnych stadiach. 

  • Stadium 1: Faza bólu

  • Stadium 2: Faza sztywnienia

  • Stadium 3: Faza rozmrażania

 

Czas rekonwalescencji bywa różny, ale u większości pacjentów poprawa zakresu ruchomości następuje po 12-18 miesiącach. 

Leczenie

Zachowawcze: 

Do metod leczenia należą: miejscowe zastrzyki ze steroidów, fizjoterapia i fizykoterapia. Nacisk kładziony jest na bierne rozciąganie według zindywidualizowanego programu ćwiczeń w domu.

 

Chirurgiczne: 

Jeśli metody zachowawcze są nieskuteczne, zwłaszcza gdy zakres ruchomości jest ograniczony do <90o elewacji przedniej lub 0o rotacji zewnętrznej, mimo 3-6 miesięcy fizjoterapii, może być wymagane artroskopowe oczyszczanie i zabieg w znieczuleniu.

 

Porównanie metod leczenia:

Zachowawcze: 

Maksymalna poprawa kliniczna: 12-18 miesięcy   

Zdolność do pracy do momentu osiągnięcia maksymalnej poprawy klinicznej : W granicach zasięgu ruchomości 

 

Chirurgiczne: 

Maksymalna poprawa kliniczna: 3-6 miesięcy   

Zdolność do pracy do momentu osiągnięcia maksymalnej poprawy klinicznej : W granicach zasięgu ruchomości

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.