Tel: +48 730 691 161

Co leczymy 

Umożliwiamy kompleksową rehabilitację obejmującą schorzenia ortopedyczne, rehabilitację po operacjach i urazach sportowych, takich jak:

 • rwa kulszowa

 • rwa barkowa

 • bóle kręgosłupa

 • bóle mięśni

 • rwa udowa

 • choroby kręgosłupa

 • bóle stawów

 • urazy

 • bóle głowy

 • skręcenie stawu

 • dyskopatia

 • ból barku

 • ból biodra

 • ból karku

 • ból kolana

 • ból kostki

 • ból miednicy

 • łokieć golfisty

 • łokieć tenisisty

 • zespoły korzeniowe

 • bóle korzeniowe

 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych

 • zespoły mięśniowo-powięziowe

 • zespoły przeciążeniowe

 • zespół ciasnoty podbarkowej

 • zespół bolesnego barku

 • zespół cieśni

 • zespół de Quervaina

 • zespół cieśni nadgarstka

 • zaburzenia napięcia mięśniowego

 • biodro trzaskające

 • choroby stawu skroniowo-żuchwowego

 • choroby stawu biodrowego

 • choroby stopy

 • chondromalacje

 • ból ścięgna Achillesa

 • ból szyi

 • bóle kończyn

 • uszkodzenia ścięgien

 • uszkodzenia więzadeł

 • uszkodzenia narządu ruchu

 • rehabilitacja po rekonstrukcji więzadeł (ACL, PCL, PTFL)

 • boczne przyparcie rzepki, pasmo biodrowo-piszczelowe,

 • kolano ,,skoczka"

 • zapalenie kaletki podbarkowej

 • bark ,,zamrożony"

 • uszkodzenie stożka rotatorów

 • konflikt podbarkowy

 • zwichnięcie barku

 • łopatka ,,trzaskająca"

 • konflikt udowo-panewkowy

 • rehabilitacja kobiet w ciąży i w okresie połogu

 • rehabilitacja rozejścia kresy białej

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.