CO TO JEST POWIEŹ?

Najprościej mówiąc powięź jest rodzajem tkanki łącznej, która otacza spójną, trójwymiarową siecią wszystkie struktury naszego ciała. Zbudowana jest z niejednorodnych, splecionych ze sobą włókien kolagenowych o mocno zróżnicowanej gęstości. Są to małe puste rurki wypełnione delikatnym płynem podobnym do płynu mózgowo-rdzeniowego, zawierającym dużą ilość fibroblastów. Powięź posiada również niezwykłe właściwości przyciągania cząsteczek wody, które się do niej przyklejają.

Dzięki temu wykazuje dużą płynność, co jest nieodzowne zarówno dla swobodnego ruchu i ślizgu struktur, jak również dla efektywnej komunikacji międzykomórkowej. Przez powięź musi swobodnie przepływać limfa, a różne struktury takie jak kości, nerwy, więzadła, ścięgna, mięśnie czy naczynia krwionośne i limfatyczne muszą przez nią przenikać. Włókna kolagenowe powięzi układają się względem trakcji i strukturalnych obciążeń spowodowanych przez stanie, chodzenie, siedzenie itp.

Cel terapii mięśniowo-powięziowej
Głównym celem terapii mięśniowo-powięziowej jest przywrócenie stanu poprzedzającego zaburzone działanie tkanki łącznej. Terapia dotyczy nie tylko zaburzonej struktury, jest to głęboka praca z ciałem. W sieci powięziowej działania terapeuty modyfikują ograniczenia stwarzane przez powięź, czyli jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające optymalny ruch poślizgowy pomiędzy strukturami.

W przypadku długotrwałych ograniczeń tkanka powięziowa ulega przeciążeniu, co w następstwie doprowadza do dysfunkcji. Tworzy to nadmierną gęstość oraz reorganizację włókien kolagenowych. Może to spowodować przeciążenie stawów, zapalenie lub ból w strukturach mięśniowo-powięziowych, niedokrwienie i pogorszenie jakości włókien mięśniowych.

Terapię mięśniowo-powięziową stosuję w przypadku:

bólów kręgosłupa,
zaburzeń napięcia mięśniowego,
zespołów bólowych – łokieć golfisty, łokieć tenisisty, rwa barkowa, rwa kulszowa, rwa udowa, zespół cieśni nadgarstka i bolesnego barku, bark zamrożony itp.
migren i stresu,
drętwienia i obrzęków kończyn,
zaburzeń w obrębie mięśni dna miednicy,
ograniczeń ruchomości,
stanów pourazowych,
zaparć.

Metody które stosujemy u Nas w terapii powięzi:
- Fascial Distortion Model
- Masaż Tkanek Głębokich
- Anatomy Trains
- Pinopresura

Początkowo, w przypadku wyraźnych ograniczeń, terapia może być bolesna, ponieważ stopień napięcia powięzi koreluje z odczuciem bólowym. Osoby bez zaburzeń
w obrębie tkanki łącznej rzadko sygnalizują ból czy silny dyskomfort podczas terapii.

Efektem terapii jest:
Najczęściej natychmiastowe uczucie ulgi dotyczące trzewnych lub mięśniowo-powięziowych objawów bólowych, a nawet ustąpienie dysfunkcji.
Uelastycznienie, dobre ukrwienie i odżywienie tkanek.
Uwolnienie „sklejonych” powięzi i mięśni.
Uwolnienie napięć psychicznych i emocjonalnych.
Poprawa postawy ciała i pracy narządów wewnętrznych.

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.