Kolano biegacza - Ból przedniej części kolana 

Dolegliwość, którą dotyka wiele osób uprawiających sport uniemożliwiająca im bieganie, robienie przysiadów czy skakanie, może mieć kilka różnych przyczyn. Najczęstszy z nich to ból stawu rzepkowo ? udowego.
Problemy stawu rzepkowo – udowego (od podrażnienia błony maziowej do zmian degeneracyjnych w chrząstce), są przyczyną bólu kolana pojawiającego się z przodu kolana. Dolegliwości najczęściej rozwijają się w czasie, bezpośredni uraz najczęściej wydobywa jedynie zmiany jakie powstały wcześniej.
Rzepka zwiększa siłę działania mięśnia czworogłowego, poprzez wydłużenia ramienia dźwigni co jest szczególnie istotne w końcowej fazie wyprostu (rys. 1). Dźwignia ta jest stosunkowo krótka, stąd siły kompresyjne działające na rzepkę są duże, a zaburzenie toru jej przemieszczania skutkuje narastaniem zmian degeneracyjnych chrząstki stawowej (chondromalacja).

Mówiąc o dźwigni musimy wziąć pod uwagę punkt podparcia, który na rzepce podczas ruchu zgięcia przemieszcza się z pozycji dystalnej do proksymalnej (rys. 2). Siły działające na rzepkę zwiększają się wraz ze zgięciem, ale tylko do kąta ok. 80°-90°, a następnie spadają. Zdrowe kolano jest dobrze zaadoptowane do tego zwiększającego się obciążenia. Powierzchnia stanowiąca punkt podparcia wzrasta ze zgięciem żeby osiągnąć maksimum przy ok. 90°. W tym punkcie chrząstka stawowa jest najgrubsza.

Tak wysoce wyspecjalizowany mechanizm niestety szybko reaguje na choćby najmniejszą zmianę w rozkładzie sił podczas ruchu. Wszelkie zmiany wrodzone czy rozwojowe wpływające na kształt powierzchni, kontuzje czy inne czynniki wpływające na wzorzec ruchu oraz „timing” mięśniowy nie pozostają obojętne dla stawu. Badaniem obrazowym, w którym można stwierdzić rozległość zmian chrząstki stawowej jest rezonans magnetyczny.

Czynniki wpływające na pracę mięśni wokół stawu kolanowego

1. Unieruchomienie
Podstawowym czynnikiem wpływającym na pracę czworogłowego jest unieruchomienie związane z kontuzją. Na brak aktywność (orteza, gips) najszybciej reaguje głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego. Jej skośna część poprzez napięcie toniczne wpływa na tor ruchu rzepki. Napięcia tego mięśnia są bardzo ważne już we wczesnej fazie leczenia, brak jego właściwej aktywacji będzie skutkował narastaniem dolegliwości przedniej części kolana nawet jeśli reszta struktur wygoiła się prawidłowo, dlatego też nie warto czekać z fizjoterapią po przebytej kontuzji. W tej sytuacji pomocny bywa taping rzepki.

2. Ustawienie stopy
Prawidłowa aktywacja wszystkich głów mięśnia czworogłowego związana jest również z ustawieniem stopy. Osoby, z nadmierną ewersją przodostopia mają również zwiększony zakres rotacji wewnętrznej piszczeli. Osoby z takim wzorcem ruchu są bardziej narażone na rozwój dolegliwości stawu rzepkowo-udowego [1]. Oprócz właściwego obuwia należy wprowadzić do programu treningowego ogólnorozwojowego ćwiczenia mające na celu normalizację napięcia mięśni odpowiadających za ewersję i inwersję stopy pod obciążeniem.

3. Brak równowagi mięśniowej okolic biodra
Znaczenie dla kolana ma przede wszystkim równowaga pomiędzy mięśniami przywodzącymi i odwodzącymi staw biodrowy np. podczas biegu za ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej odpowiedzialne będą mięśnie odwodzące (mięsień pośladkowy średni i mały). Jeśli z jakiegoś powodu mięśnie te są niewydolne może dojść do nadmiernego napięcia pasma biodrowo-piszczelowego, które swoje włókna oddaje również do rzepki, mając tym samym wpływ na tor jej ruchu.

4. Zmiany anatomiczne w budowie rzepki
Z różnych powodów rzepka może być ustawiona nie anatomicznie tj. zbyt wysoko (patella alta), lub zbyt nisko (patella baja). Zmiana ta wpływa niekorzystnie na rozkład sił na chrząstce rzepki. Oba przypadki (niezależnie czy są wrodzone czy pourazowe) można próbować korygować zachowawczo (raczej w kwestii zmniejszenia objawów niż rzeczywistej zmiany pozycji rzepki), często jednak wymagają leczenia operacyjnego.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.