Łokieć golfisty

Łokieć golfisty to inaczej zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Jest zespołem bólowym tkanek miękkich położonych przyśrodkowo w stosunku do stawu łokciowego. Dolegliwości występują najczęściej na skutek uszkodzenia przyczepów mięśnia nawrotnego obłego lub mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka.

Konsultacja z ortopedą lub z fizjoterapeutą jest niezbędna, jeśli ból nie ustępuje po odpoczynku i odciążeniu ręki lub nie można zgiąć ręki w łokciu. Nieleczony łokieć golfisty doprowadza czasem do chronicznej bolesności i zmniejszenia zakresu ruchu. Podczas wizyty specjalista może przeprowadzić badanie ortopedyczne, wystawić skierowanie na dalsze badania w celu postawienia diagnozy, a po potwierdzeniu schorzenia zaproponować fizjoterapię.

Łokieć golfisty – przyczyny

Łokieć golfisty jest rezultatem wielokrotnych mikrourazów, które powstają w wyniku długotrwałego (wiele godzin przez wiele dni) przeciążenia ręki przez:

 • podnoszenie ciężarów przy użyciu niewłaściwej techniki – zarówno w sporcie, jak i codziennym życiu,

 • ciągłe zginanie i prostowanie łokcia – np. uderzanie młotkiem, rąbanie drewna, malowanie ścian,

 • częste powtarzanie ruchów nadgarstka wbrew oporowi w grach takich jak golf, tenis i baseball.

Łokieć golfisty – objawy

O powstaniu łokcia golfisty może świadczyć ból po wewnętrznej części łokcia, który rozprzestrzenia się w kierunku przedramienia i nadgarstka, a czasem dosięga nawet palców. Może on wystąpić nagle albo ujawniać się powoli. Nasilają go zazwyczaj zwykłe czynności takie jak zaciśnięcie dłoni w pięść, chwytanie i podnoszenie przedmiotów czy zgięcie nadgarstka.

Nierzadko dolegliwościom bólowym towarzyszy uczucie sztywności, osłabienia, drętwienia czy mrowienia ręki, dłoni i palców.

Łokieć golfisty – diagnostyka

W celu zdiagnozowania łokcia golfisty należy udać się do lekarza ortopedy lub fizjoterapeuty, który podczas wizyty zdecyduje o ewentualnych badaniach i formach leczenia. W trakcie konsultacji konieczny będzie wywiad medyczny oraz badanie ortopedyczne. Specjalista może też wystawić skierowanie na badania obrazowe w celu potwierdzenia diagnozy (RTG, USG, rezonans magnetyczny).

Łokieć golfisty – leczenie i fizjoterapia

Łokieć golfisty w ogromnej większości przypadków nie wymaga przeprowadzania żadnych zabiegów chirurgicznych. Ulgę w dolegliwościach przynosi farmakoterapia i fizjoterapia. Leczenie jest skoncentrowane na przywróceniu sprawności, wyeliminowaniu stanów zapalnych oraz złagodzeniu bólu przez:

 • odciążenie ręki, czyli rezygnację z czynności nadwyrężających mięśnie i stawy,

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, najczęściej w postaci maści lub żelów,

 • fizykoterapię, m.in. laseroterapię, magnetoterapię, krioterapię,

 • kinezyterapię, czyli ćwiczenia wzmacniające i rozciągające łokieć oraz nadgarstek,

 • masaż leczniczy, który stymuluje mięśnie i stawy,

 • trening funkcjonalny, czyli naukę prawidłowych technik ruchów wykonywanych zarówno w sporcie, jak i życiu codziennym.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.