Łokieć tenisisty 

Łokieć tenisisty to inaczej zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Jest zespołem dolegliwości bólowych występujących w obrębie tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku do stawu łokciowego. Występuje najczęściej jako rezultat uszkodzenia przyczepu mięśnia prostownika wspólnego palców – polegającego na tym, że przyczep łączy się z nadkłykciem bocznym kości ramiennej.

Łokieć tenisisty rozwija się powoli. Jeśli nie jest odpowiednio leczony, może po pewnym czasie objawić się problemami z wykonywaniem nawet najprostszych czynności. Warto więc już przy pierwszych objawach skonsultować się z ortopedą lub fizjoterapeutą, którzy nie tylko zdiagnozują przyczynę problemów, ale również zaproponują indywidualny program leczenia.

Łokieć tenisisty – przyczyny

Zmiany zwyrodnieniowe przyczepu mięśnia prostownika wspólnego palców powstają w wyniku powtarzających się wielokrotnie mikrourazów. Dochodzi do nich w czasie:

  • wykonywania naprzemiennych ruchów prostowania i odwracania nadgarstka, np. używanie śrubokręta, pielenie ogródka,

  • niewłaściwego wykonywania ruchu w czasie gry w tenisa lub badmintona, a nawet podczas uprawiania wioślarstwa,

  • długotrwałej pracy przy komputerze z nadgarstkami opartymi o biurko, a dłońmi uniesionymi,

  • długiej pracy obciążającej tylko jedną rękę, np. szycie, malowanie,

  • noszenia ciężkich przedmiotów w jednej ręce lub przy wyprostowanych łokciach.

Łokieć tenisisty – objawy

Choroba powoduje ból po bocznej stronie łokcia oraz słabość w nadgarstku. Ból łokcia może promieniować zgodnie z przebiegiem mięśnia – zarówno w górę ręki, czyli w kierunku przedramienia, jak i w dół, do nadgarstka.

Charakterystycznym objawem łokcia tenisisty jest nasilanie się dolegliwości przy próbie zginania nadgarstka w kierunku grzbietu dłoni oraz w czasie zaciskania pięści.

W zaawansowanym stadium problemem jest wykonywanie wielu czynności, nawet podnoszenie lekkich przedmiotów.

Zdarza się, że po ataku ostrego bólu występuje okres mniej nasilonych objawów.

Łokieć tenisisty – diagnostyka

Rzetelna diagnoza może być postawiona jedynie przez lekarza lub fizjoterapeutę po przeprowadzeniu odpowiednich badań (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa).

Łokieć tenisisty – leczenie i fizjoterapia

Do zniwelowania dolegliwości bardzo często wystarczy umiejętne połączenie odpoczynku, farmakoterapii oraz fizjoterapii:

Brak poprawy po okresie odpoczynku oraz serii zabiegów fizykoterapeutycznych nie oznacza konieczności wykonania operacji. Zazwyczaj przed decyzją o interwencji chirurgicznej stosuje się jeszcze czasowe unieruchomienie ręki zgiętej pod kątem prostym w stawie łokciowym. Gdy i to nie przynosi rezultatów, wtedy można rozważyć operację polegającą na uwolnieniu rozcięgna mięśnia prostownika wspólnego palców.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.