NAJCZĘSTSZE URAZY BARKU

Kolejny post dla Was

Tym razem o najczęstszych kontuzjach barku w tym bark w HomeOffice  i tak jak ostatnio krótko i zwięźle na insta, a reszta na naszej stronie www. 

 

Co roku około 7 milionów ludzi udaje się do lekarza z różnymi kontuzjami stawu barkowego. Najczęstsze urazy barku to: 

✅zwichnięcie stawu barkowego 

✅urazy stożka rotatorów 

✅zamrożony bark 

 

Staw ramienny zbudowany jest z głowy kości ramiennej, która łączy się z panewką zlokalizowaną w łopatce. Całość dopełnia obrąbek stawowy, który zwiększa stabilizację głowy w panewce oraz torebka stawowa, która otacza i spina opisane struktury. W skład wchodzą także tzw stabilizatory bierne czyli więzadła i stabilizatory aktywne czyli mięśnie - tj. stożek rotatorów. 

Chociaż ten post dotyczy stawu ramiennego, nie można nie wspomnieć o tym, że ów staw wchodzi i nierozerwalnie łączy się z obręczą barkową. Kompleks barkowy składa się ze stawu mostokowo-obojczykowego, stawu łopatkowo-żebrowego oraz stawu ramiennego. 

 

Wracając do kontuzji, należy wymienić grupy ludzi, które są narażone na nie najbardziej. Są to: 

✅ludzie pracujący z rękami znajdującymi powyżej lini barków np: prace budowlane, wieszanie firanek, mycie okien 

✅ludzie uprawiający sport zawodowo lub intensywnie trenujący: np. tenis ziemny, koszykówka, baseball, 

✅ludzie po ,,starych’’ niewyleczonych urazach barku np: upadek na bark, zwichnięcie barku, naderwanie mięśni - szarpnięcie smyczy 

✅ludzie pracujący w pozycji siedzącej z rękami umieszczonymi przed sobą (zaskakujące ?)np: praca przy biurku, praca za kierownicą

 

Co do pierwszych trzech grup może nie macie wątpliwości, ale dlaczego ludzie siedzący przy biurku? Przecież nie dźwigają ciężkich przedmiotów i tym podobne. 

Dzieje się dlatego, że nasz bark bardzo nie lubi: 

✅rotacji wewnętrznej - kciuk do środka 

✅wysunięcia barku do przodu

✅uniesienia barku do góry 

 

Teraz przypomnij sobie jak wygląda twoja praca przy biurku przez cały dzień, być może dlatego boli cię bark

 

Jak sprawdzić czy mam kontuzje barku?:

‼️problem z ruchem barku w pełnym zakresie 

‼️uczucie, że bark ci wypada lub miałby ci zaraz wypaść 

‼️brak siły w stawie barkowym 

 

O ile uraz barku nie powstaje nagle np. w skutek urazu, to dochodzi do niego poprzez sumowanie się w czasie wielu mikropęknięć we więzadłach lub mięśniach, rzadko w kościach. 

 

✅uszkodzenie stożka rotatorów polega na uszkodzeniu lub zerwaniu się któregoś z mięśni lub ścięgien stabilizujących głowę kości ramiennej w panewce stawowej

✅zwichnięcie barku zwykle dotyczy osób po 40 roku życia, polega na niemożności utrzymania się głowy kości ramiennej w panewce, zwichnięcie głównie występuje w kierunku przednim 

✅zamrożony bark to postępujące zapalenie torebki stawowej przez co staje się ona mocnej obkurczona, pogrubiała a ruchy są boleśnie ograniczone, to schorzenie ma głównie podłoże idiopatyczne -czyli nieznane 

 

Teraz kilka rad jak zapobiegać urazom barku🏻:

✅układaj jak naczęściej bark w rotacji zewnętrznej czyli kciuk na zewnątrz 

✅staraj się cofnąć barki w tył i dół oraz przyciągnij łopatki do kręgosłupa 

✅nie trzymaj długo uniesionego barku podczas pracy 

✅wzmacniaj mięśnie łopatki (stożka rotatorów) 

✅rozciągaj mięśnie piersiowe

✅gdy odczuwasz lekki ból barku to nie śpij na nim 

 

Myśle, że zawarłem wszystko co najważniejsze i nie zanudziłem

 

Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth 

 

Mgr Rafał Duda 

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.