O NAS

mgr Rafał Duda (fizjoterapeuta, terapeuta manualny FDM) - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Nazywam się Rafał Duda - jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym, terapeutą powięziowym oraz terapeutą metody FDM. Ukończyłem Akademie Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie uzyskałem tytuł magistra fizjoterapii. Moją pasją i pracą jest pomaganie ludziom poprzez rozwiązywanie ich problemów związanych z narządem ruchu. Jeżeli ból i dyskomfort nie pozwala Państwu w pełni cieszyć się życiem to zapraszam. Razem dzięki ciężkiej pracy na pewno osiągniemy sukces.

lic Paweł Baranowski (fizjoterapeuta, terapeuta metody FDM) 

Fizjoterapia to moja pasja. Do pacjenta podchodzę zawsze w sposób holistyczny i indywidualny.  Jestem osobą ambitną, stale podnoszę swoje kwalifikacje. W codziennej pracy łączę wiedzę i umiejętności zdobyte na następujących kursach:

• Fascial Distortion Model (FDM) 

• Masaż tkanek głębokich

• Terapia narzędziowa tkanek miękkich 

• Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i  nieaktywnych zawodowo - staw kolanowy 

 

Przez całe życie towarzyszy mi sport – przez wiele lat trenowałem piłkę ręczną, aktualnie trenuję boks na warszawskiej Legii.  Miłośnik motoryzacji i podróży.

Mgr Piotr Chyba (fizjoterapeuta, terapeuta metody FDM) 

Jestem absolwentem Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na kierunku fizjoterapia. Dotychczas ukończyłem kursy i szkolenia: 

- Terapii Manualnej wg Typaldosa - FDM, 

- Terapii limfatycznej i powięziowej, 

- Oceny funkcjonalnej FMS oraz ćwiczeń korygujących, 

- Masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, 

- Terapii manualnej w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i kończyn, 

- Suchej igłoterapii. 

- Medycyna Manualna wg lek. Radosława Składowskiego (I i II moduł)

Praca jest moją pasją. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności, by pomagać moim pacjentom w sprawniejszy i skuteczniejszy sposób.  Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Na co dzień prowadzę aktywny tryb życia. Interesuję się przede wszystkim piłką nożną. W wolnych chwilach biegam. Lubię również górskie wycieczki oraz jazdę na nartach.

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 11:00 - 18:00

Sob. 8:00 - 11:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.