Ostroga Piętowa - Rehabilitacja i postępowanie 

Ostroga piętowa to przykład zmiany zwyrodnieniowo wytwórczej, powstałej w lokalizacji guza piętowego kości piętowej. Jest to narośl kostna generująca dolegliwości bólowe podczas obciążenia stopy, w zaawansowanym stadium ból pojawia się również w spoczynku.
Ostroga piętowa powstaje w wyniku niewłaściwego, oraz nadmiernego obciążenia stóp. Schorzeniu niewątpliwie sprzyja nadwaga, niewłaściwie dobrane obuwie, także praca w pozycji stojącej. Z klinicznego punktu widzenia natomiast, najbardziej istotny jest balans (równowaga) pomiędzy pracą czynnych i biernych stabilizatorów.

Gdy czynne stabilizatory stopy (mięśnie) nie pracują prawidłowo, utrzymując prawidłowe łuki stopy (podłużny i poprzeczny), przeciążeniu ulegają stabilizatory bierne (więzadła), szczególnie rozcięgno podeszwowe. Utrzymująca się dysfunkcja może doprowadzić do zapalenia rozcięgna podeszwowego i/lub nadbudowy kostnej w miejscu przyczepu rozcięgna podeszwowego do kości piętowej – ostroga piętowa.

Istotnym elementem anatomicznym, ulegającym podrażnieniu w wyniku opisywanego schorzenia, jest poduszka tłuszczowa znajdująca się pod kością piętową. Poduszka tłuszczowa jest silnie unaczyniona i posiada w swojej strukturze komory ciśnień, dzięki czemu pełni rolę amortyzującą dla kości piętowej. Ją również należy uwzględnić podczas fizjoterapii zapalenia rozcięgna podeszwowego, oraz ostrogi piętowej.
Jeżeli kompleksowo podejdziemy do tematu zachowawczego leczenia ostrogi piętowej, efekty terapii mogą być bardzo dobre i trwałe.

Pierwszy etap rehabilitacji powinien obejmować odciążenie stopy tj. obciążanie stopy tylko na tyle ile to potrzebne. Kolejny i najważniejszy etap to terapia mięśniowo-powięziowa i manualna, która powinna obejmować rozluźnianie całego obszaru łydki i podeszwy stopy. Terapia zmniejsza napięcie powięzi i likwiduje bolesne punkty spustowe zlokalizowane w mięśniach. Uzupełnieniem terapii manualnej i powięziowej są ćwiczenia rozciągające oraz rolowanie mięśni łydki oraz podeszwy stopy.

Do rolowania można wykorzystać twarde piłeczki lub wałki. Na zakończenie terapii powięziowej warto również schłodzić okolice ostrogi piętowej przy pomocy żelowego okładu.

Zasadne jest również zastosowanie wkładek do butów podtrzymujących łuki stopy ( podłużny i poprzeczny), jest to natomiast rozwiązanie raczej doraźne, ponieważ z czasem może doprowadzić do większego ,,rozleniwienia’’ mięśni stopy.

Ostatnim etapem terapii ostrogi piętowej powinien być instruktarz w zakresie wykonywania ćwiczeń wzmacniających czynne stabilizatory stopy (mięśnie), które pacjent powinien wykonywać samodzielnie w domu.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.