Rehabilitacja kobiet w ciąży

Okres ciąży wiąże się z wieloma zmianami, które zachodzą w ciele kobiety i mogą wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne przyszłej mamy. Głównie zmiany hormonalne oraz biomechaniczne powodują zmianę sylwetki ciężarnej. Zwiększa się masa ciała, środek ciężkości przesuwa się ku przodowi, a brzuch się uwydatnia. Rehabilitacja w ciąży dąży do uelastycznienia krocza, mięśni dna miednicy (zapobiegając lub zmniejszając dolegliwości nietrzymanie moczu) oraz stawów biodrowych, a także zmniejszenia dolegliwości bólowych kręgosłupa i w obszarze miednicy. Dzięki rehabilitacji staje się mniej widoczny obrzęk kończyn. Wpływa ona na funkcjonowanie wielu układów m.in. oddechowego, krwionośnego, więzadłowo-mięśniowego i kostnego.
Wielu dolegliwościom można zapobiec stosując profilaktykę lub gdy się pojawią, skutecznie leczyć! Terapia kręgosłupa dla ciężarnych oraz kwestia nietrzymanie moczu są najczęstszymi dolegliwościami, z którymi zgłaszają się do naszego Centrum pacjentki. Przed wizytą warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę, w celu wykluczeni przeciwwskazań do ćwiczenia w ciąży.

Pierwsza wizyta aby dobrze dobrać ćwiczenia w ciąży na ból kręgosłupa.

Pierwsza wizyta jest sesją diagnostyczną, na której zostanie przeprowadzone kompleksowe badanie oraz zaproponowany plan terapii, indywidualnie dostosowany do potrzeb przyszłej mamy. Plan terapeutyczny jest indywidualnie dostosowany i obejmuje leczenie bólu kręgosłupa w ciąży, masaż ciążowy, specjalne ćwiczenie kręgosłupa w ciąży i ćwiczenia dna miednicy.

Fizjoterapia w ciąży w Naszym Centrum zawiera takie elementy jak:

  • terapia tkanek miękkich,

  • terapia powięziowa,

  • masaże dla kobiet w ciąży,

  • kinesiotaping,

  • ćwiczenia dla kobiet w ciąży.

  • osteopatia, gimnastyka ciążowa

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.