Terapia mięśniowo-powięziowa

Terapia mięśniowo-powięziowa jest najnowocześniejszą koncepcją terapii schorzeń narządu ruchu. Najnowsze badania wskazują na dużą rolę powięzi jako struktury, która przenosi siły i napięcia do jakich dochodzi w naszym organiźmie.

Powięź to zbudowana z tkanki łącznej sieć, która oplata całe nasze ciało. Wyróżniamy powięź powierzchowną i głęboką. Powięź powierzchowna leży pod skórą i umożliwia jej przesuwanie. Powięź głęboka okrywa mięśnie, biegnie na mięśniach, między poszczególnymi mięśniami, i ich pęczkami, a także okrywa więzadła, torebki stawowe, kości, nerwy, naczynia krwionośne, narządy i organy wewnętrzne. Powięź nadaje kształt naszemu ciału, determinuje naszą postawę oraz daje podparcie dla układu mięśniowo-szkieletowego, oraz narządów wewnętrznych.

Każdy ruch naszego ciała odbywa się za pomocą tzw. łańcucha mięśniowo-powięziowego czyli ruszamy się za pomocą połączeń mięśniowo -powięziowych. Wszelkie zaburzenie w obrębie powięzi lub mięśnia, czy narządu wewnętrznego może rzutować na zaburzenie funkcji w obszarze odległym od miejsca zaburzenia. Dzieje się tak poprzez przeniesienie napięć poprzez łańcuch mięśniowo-powięziowy na inne struktury lub okolice ciała – np. źródłem bólów kręgosłupa może być skręcony wcześniej staw skokowy!! Dlatego stosowane współcześnie metody aplikacji zabiegów prądowych, lasera, czy ultradźwięków w miejsce bólu są często nieskuteczne lub przynoszą znikomą poprawę – bo nie działamy na przyczynę tylko na objaw!

Dzięki skutecznemu narzędziu, jakim jest diagnostyka funkcjonalna, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miejsce dysfunkcji, która może znajdować się w miejscu odległym od źródła bólu i skutecznie przeprowadzić terapię, która przynosi dużo bardziej trwałe efekty. Eliminujemy przyczynę – nie objaw!

Terapię mięśniowo-powięziową z powodzeniem stosujemy w:

 • bóle kręgosłupa

 • bóle kończyn niewiadomego pochodzenia

 • bóle napięciowe

 • zespoły bólowe – łokieć golfisty, łokieć tenisisty, rwa barkowa, rwa kulszowa, rwa udowa, choroby dyskowe, zespół cieśni nadgarstka, zespół bolesnego barku, bark zamrożony, …

 • migreny

 • drętwienie kończyn

 • ciąża – okres II i III trymestru, okres poporodowy

 • wysiłkowe nietrzymanie moczu

 • bolesne miesiączki

 • zaburzenia w obrębie mięśni dna miednicy

 • ograniczenia ruchomości

 • sztywność mięśni

 • stany pourazowe

 • obrzęki kończyn

 • zaburzenia napięcia mięśniowego

 • zaparcia

 • inne

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.