Trening Medyczny 

Najważniejsza jest kontrola! Trening kierowany do wszystkich osób, którym zależy na bezpieczeństwie treningu i minimalizacji ryzyka wystąpienia szkodliwych i bolesnych następstw nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń.

Prawidłowe wzorce ruchowe w treningu.

Prawidłowe wzorce ruchowe stosowane podczas wykonywania ćwiczeń, ciągła kontrola i korekta uchronią przed przeciążeniami, pozwolą uzyskać lepsze wyniki sportowe a indywidualizacja obciążenia i treningu oraz weryfikacja „słabych ogniw” organizmu doprowadzi do prawidłowego rozwoju zdolności motorycznych i równomiernego rozkładu wysiłkowego.

Również dla osób wracających po kontuzjach w celu nauki wykonywania ćwiczeń prawidłowo, niwelując czynnik uszkadzający oraz osobom rozpoczynającym zmagania ze sportem lub wracających po dłuższej przerwie. Funkcjonalny Trening Medyczny poprzedzony jest badaniami, testami i diagnozami z zakresu fizjoterapii, biomechaniki i motoryki. Tylko odpowiednio przeprowadzona diagnoza przez terapeutę, który posiada specjalistyczne przygotowanie i wykształcenie pozwoli na osiągnięcie rezultatów.

Trening dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb.

Zaufało nam już wielu Klientów, który z zadowoleniem realizowali przygotowany przez nas program i mogły cieszyć się z szybkich rezultatów takich jak zniwelowanie dolegliwości bólowych, przygotowanie do większych wysiłków sportowych (np. wyjazd na narty), zmiana składu i masy ciała oraz zwiększenia możliwości wydolnościowych, siłowych, koordynacyjnych czy równoważnych. Badania wykonywane przed rozpoczęciem treningów:

  • wnikliwy wywiad zdrowotny

  • badanie podologiczne dynamiczne i statyczne

  • jakościowa ocena ruchu FMS

  • biomechaniczna analiza ruchu

  • ocena postawy

  • ocena stabilności dynamicznej stawów Y Balance Test

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.