Zespół cieśni nadgarstka 

Zespół cieśni nadgarstka jest chorobą, która najczęściej dotyka osoby pracujące przy komputerze. Ujawnia się zazwyczaj między 40. a 60. rokiem życia. Występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Powoduje dotkliwy ból nadgarstka, drętwienie palców, a nawet osłabienie dłoni.

Między kośćmi tworzącymi nadgarstek znajduje się kanał nadgarstka, przez który przechodzą m.in. nerwy. Jednym z nich jest nerw pośrodkowy i to właśnie długotrwały ucisk tego nerwu powoduje zespół cieśni nadgarstka. Napięte ścięgna naciskają na nerw, wywołując nieprawidłowe odżywienie nerwu, a w konsekwencji jego obrzęk.

By zapobiec poważnym zaburzeniom ruchu oraz czucia w dłoni, należy udać się na konsultację fizjoterapeutyczną lub konsultację ortopedyczną oraz poddać się serii zabiegów rehabilitacyjnych.

Zespół cieśni nadgarstka – przyczyny

Można wyróżnić trzy główne grupy przyczyn występowania zespołu cieśni nadgarstka:

 • przyczyny nabyte – praca przy komputerze z użyciem klawiatury lub myszy,

 • przyczyny anatomiczne – anomalia rozwojowe, np. dodatkowe ścięgna lub mięśnie,

 • przyczyny fizjologiczne – m.in. zapalenie stawów, cukrzyca, otyłość, alkoholizm, ciąża.

Zespół cieśni nadgarstka – objawy

W początkowym stadium choroby zespół cieśni nadgarstka daje objawy takie jak:

 • ból nadgarstka i dłoni w czasie pracy / ruchu,

 • mrowienie w palcach,

 • dolegliwości występują w nocy, ale nie wybudzają ze snu (po obudzenia odczuwane jest mrowienie w dłoniach).

Zaawansowana postać choroby przynosi bardziej nasilone objawy:

 • ból nadgarstka oraz dłoni zarówno w czasie pracy / ruchu, jak i w spoczynku,

 • drętwienie palców,

 • dolegliwości nocne, które są tak nasilone, że wybudzają ze snu,

 • osłabienie siły w dłoni (problemem jest np. odkręcenie słoika, jazda na rowerze, wypadanie przedmiotów w ręki).

Charakterystycznymi symptomami choroby są:

 • nasilenie bólu, gdy ręka jest uniesiona,

 • osłabienie bólu, gdy ręka jest opuszczona,

 • brak objawów mrowienia i drętwienia w małym palcu.

Zespół cieśni nadgarstka – diagnostyka

Zespół cieśni nadgarstka diagnozuje się, przeprowadzając:

 • wywiad lekarski,

 • testy sprawności manualnej i czucia w palcach,

 • elektromiografię (EMG) badającą szybkość przewodnictwa nerwu,

 • ultrasonografię (USG) uwidaczniającą deformacje więzadła poprzecznego i ścięgien.

Zespół cieśni nadgarstka – leczenie i fizjoterapia

Jeżeli objawy choroby nie są nasilone, zaleca się wizytę u ortopedy oraz:

 • regularną gimnastykę nadgarstków,

 • stosowanie częstych przerw i ćwiczeń podczas pracy przy komputerze,

 • stosowanie maści / żelów oraz doustnych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym,

 • przestrzeganie prawidłowej pozycji w czasie snu i / lub stosowanie na noc ortez zapewniających właściwe ułożenie nadgarstków,

 • wykonywanie zimnych okładów na bolący nadgarstek.

Brak efektów leczenia przy użyciu domowych sposobów wymaga zastosowania fizjoterapii:

Zaburzenia funkcjonowania nerwu pośrodkowego są odwracalne, ale tylko pod warunkiem szybkiej i właściwej reakcji na pojawiające się dolegliwości. Zbyt późne rozpoczęcie leczenia lub brak poprawy po terapii zachowawczej może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia operacji, która polega na chirurgicznym odbarczeniu kanału nadgarstka.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 11:00 - 18:00

Sob. 8:00 - 11:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.