METODA ANATOMY TRAINS

Anatomy Trains jako mapa i KMI - zbiór reguł i zasad postępowania, które wynikają z tej mapy, tworzą wspólnie system, który pomaga poprawić ludzką strukturę i ruch.
W rozważaniach na temat manipulacji manualnych, rehabilitacji i edukacji ruchowej mających poprawić sprawność przedstawiano mechanistyczny model ludzkiego funkcjonowania. Większość analiz zachodniej akademickiej tradycji polegała na rozróżnianiu w ciele najdrobniejszych jego składowych oraz badanie ich funkcji w relacji do całego ciała. Powstało mnóstwo publikacji oraz badań analizujących działanie i patologię tych wszystkich części jednak odwróciło to uwagę od spojrzenia na system całościowo w taki sposób w jaki natura żywa funkcjonuje. Ludzki ruch jest chaotycznym wydarzeniem (w sensie mechanistycznym) i wymaga rozpatrywania go w sposób synergistyczny analizując ciało w szerszej perspektywie.

Podstawowym założeniem w nowym spojrzeniu jest to, że ludzkie ciało nie funkcjonuje w częściach. Koncepcje pojedynczych mięśni i oddzielonych organów zostały stworzone za pomocą noża. W żywym organizmie ten rozdział nie istnieje. Wszystko jest ze sobą połączone i razem tworzy funkcjonalną, żywą jednostkę. Takie rozróżnianie działania i funkcji poszczególnych mięśni obserwując relacje i ułożenie w ciele pomiędzy przyczepem początkowym a końcowym, również odwraca uwagę od tego jaki efekt może mieć skurcz danego mięśnia na otaczającą go powięź i sąsiadujące mięśnie, stawy, więzadła itd. Przykładowo mięsień Vastus lateralis (mięsień obszerny boczny – głowa czworogłowego), który opiera się o powięź biodrowo – piszczelową uda jest niezbędny dla stabilności i integralności stawu biodrowego i uda. To jednak również odwraca uwagę od tego jaki może on mieć wpływ poprzez podłużne siły ciągnące poza przyczep tego mięśnia.

Anatomy Trains jest mapą podłużnych połączeń w sieci powięziowej ciała. Założenie jest proste – podążać za ciągłością mięśnia i powięzi w poszukiwaniu linii napięcia, które przedłużają pojedynczy mięsień biegnąc poprzez poszczególne segmenty ciała. Te podłużne linie dają nam obraz tego jak stabilność warunkuje właściwą funkcję i jak jej zaburzenie może prowadzić do dysfunkcji. Z tą wiedzą możemy “rozplątać” te dysfunkcyjne wzorce poprzez eliminowanie ich przyczyn i rozwiązać problem. Przykładowo ból dolnego odcinka kręgosłupa może pochodzić z opuszczonego łuku stopy. Tego typu podejście nie neguje wszystkiego co w ostatnich stuleciach nauka osiągnęła w dziedzinie mechanistycznej analizy ciała, daje jednak nowe dynamiczne spojrzenie przestrzenne na to czego się wcześniej nauczyliśmy. Sieć powięziowa rozwija się jako trójwymiarowa pajęczyna podczas drugiego tygodnia rozwoju embrionalnego. Mięśnie, kości i organy rozwijają się w tej sieci kształtując ją i będąc przez nią kształtowane. Ta sieć się zwija rozciąga
i ulega ciągłym przemianom podczas rozwoju embrionalnego.

Sieć powięziowa może być rozcięta przez skalpel, wysuszona przez wiek, skrócona przez uraz lub stać się mniej funkcjonalna poprzez niewłaściwe używanie i odżywianie organizmu. Jednak zawsze pozostaje jedną nierozerwalną siecią.

Anatomy Trains zostały unaocznione przez prostą zmianę orientacji skalpela podczas wykonywania sekcji zwłok. Oddzielając od siebie poszczególne warstwy ciała uwidaczniają się połączenia mięśniowo – powięziowe tworzące błoniaste mosty pomiędzy mięśniami tworząc długie struktury przypominające ciąg połączonych ze sobą parówek lub kiełbas. Podążając za tymi liniami napięcia pracujemy systemem 12 meridianów (nie chińskich meridianów, a powięziowo – mięśniowych), które przekazują ruch, stabilizację, przeciążenie i ograniczenie z jednego segmentu ciała na inny często odległy segment dając objawy w tym miejscu. Te podłużne taśmy oplatają ciało z przodu, z tyłu
z boków, w układach heliktycznych, diagonalnych oraz biegną przez środek, wnętrze (“core”) naszego ciała otaczając narządy wewnętrzne.

KMI to system manipulacji powięziowych, który został zbudowany na powyższej koncepcji. Kiedy relacje pomiędzy taśmami zostaną zrozumiane, można zbadać i ocenić ich funkcjonowanie oraz poprzez użycie reguł KMI przywrócić balans
i łatwość funkcjonowania na przebiegu tych taśm. Serie sesji KMI mają za zadanie “otworzyć” powierzchowne mięśnie, “obudzić” mięśnie głębokie, a następnie przywrócić właściwą relację pomiędzy funkcjonowaniem obu tych warstw.

Anatomy Trains stanowi niesamowity krok na przód w pokazywaniu relacji pomiędzy stabilizacją i ruchem w unikalnym ludzkim wzorcu z bardzo małą powierzchnią podstawy i wysoko zawieszonym środkiem ciężkości. Reguły KMI to umiejętność wykorzystania mapy anatomy trains do całościowej systemowej terapii.

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.