top of page
terapia-narzedziowa-iastm.png

TERAPIA NARZĘDZIOWA TKANEK MIĘKKICH - IASTM

Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM), czyli terapia narzędziowa tkanek miękkich, jest bezpieczną, nowoczesną metodą pracy z tkankami miękkimi przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi.

Rozwija się ona powoli wśród polskich fizjoterapeutów, świetnie jednak sprawdzając się w takich przypadkach, jak wspomaganie terapii blizn, leczenie syndromu bólu mięśniowo–powięziowego oraz innych zaburzeń powięziowych. Trzeba jednak dodać, że terapia narzędziowa jest jedynie niewielką częścią szerszego, holistycznego sposobu myślenia terapeutycznego, gdyż integruje się ją zawsze z innymi formami terapii manualnej, jak również odpowiednio ukierunkowanym treningiem.

Narzędzia wykorzystywane w IASTM, wykonane z chirurgicznej stali nierdzewnej, ułatwiają wyszukiwanie i terapię dysfunkcji powięziowych, takich jak sklejenia i restrykcje na znacznie mniejszych i głębiej położonych powierzchniach, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć manualnie. Do innych zalet tej metody zalicza się również skrócenie ogólnego czasu leczenia, ograniczenie potrzeby przyjmowania leków przeciwzapalnych oraz przyspieszenie rehabilitacji.

Nasz organizm jest w stanie naprawić pewne rodzaje mikrouszkodzeń, wynikające z intensywnego wykorzystywania danych struktur czy tkanek. W momencie, gdy ich ilość przekracza możliwości naprawcze, w uszkodzonym obszarze tworzy się rodzaj wewnętrznej blizny, która skleja tkanki dookoła. Im większa jest ilość patologicznej tkanki łącznej, mięśnie słabną i tracą elastyczność, a napięcie w obrębie więzadeł zwiększa się, wywołując zapalenia. Nerwy natomiast mogą ulec uciskowi z racji braku przestrzeni do swobodnego ruchu między warstwami tkanek. Taka kombinacja powoduje pojawienie się ograniczeń w zakresie ruchu, utratę siły oraz długotrwały ból. Celem terapii jest więc wywołanie miejscowego stanu zapalnego w miejscach mikrouszkodzeń oraz przerwanie patologicznego układu włókien, a tym samym eliminowanie warstw wewnętrznych blizn.

bf0883db1fac61d6ac8469d730dc5d89.jpg
bottom of page