top of page
zarostowe_zapalenie_torebki_stawu_barkow
bark 2.gif

ZAROSTOWE ZAPALENIE TOREBKI STAWU BARKOWEGO - BARK ZAMROŻONY

Mechanizm uszkodzenia: 

Może powstać wskutek niewielkiego urazu barku, ale często przyczyny nie udaje się zidentyfikować. Wiąże się go z cukrzycą, chorobami tarczycy oraz przebyciem operacji w obrębie klatki piersiowej lub gruczołów piersiowych.

Objawy subiektywne:

Ból i ograniczony zasięg czynnego i biernego ruchu w obrębie stawu ramiennego.

 

Objawy obiektywne: 

Początkowo pacjenci skarżą się na ból, przy zachowanym zakresie ruchomości (stadium 1). Następnie pacjenci przechodzą do fazy sztywnienia z ograniczonym zakresem ruchomości (stadium 2). Wreszcie pacjenci mogą demonstrować stopniowy powrót ruchomości (stadium 3).

 

Przebieg choroby nieleczonej: 

Choroba zwykle ma przebieg samoograniczający i przebiega w 3 odrębnych stadiach. 

  • Stadium 1: Faza bólu

  • Stadium 2: Faza sztywnienia

  • Stadium 3: Faza rozmrażania

 

Czas rekonwalescencji bywa różny, ale u większości pacjentów poprawa zakresu ruchomości następuje po 12-18 miesiącach. 

Leczenie

Zachowawcze: 

Do metod leczenia należą: miejscowe zastrzyki ze steroidów, fizjoterapia i fizykoterapia. Nacisk kładziony jest na bierne rozciąganie według zindywidualizowanego programu ćwiczeń w domu.

 

Chirurgiczne: 

Jeśli metody zachowawcze są nieskuteczne, zwłaszcza gdy zakres ruchomości jest ograniczony do <90o elewacji przedniej lub 0o rotacji zewnętrznej, mimo 3-6 miesięcy fizjoterapii, może być wymagane artroskopowe oczyszczanie i zabieg w znieczuleniu.

 

Porównanie metod leczenia:

Zachowawcze: 

Maksymalna poprawa kliniczna: 12-18 miesięcy   

Zdolność do pracy do momentu osiągnięcia maksymalnej poprawy klinicznej : W granicach zasięgu ruchomości 

 

Chirurgiczne: 

Maksymalna poprawa kliniczna: 3-6 miesięcy   

Zdolność do pracy do momentu osiągnięcia maksymalnej poprawy klinicznej : W granicach zasięgu ruchomości

Dodatkowo w razie potrzeby lub na życzenie Pacjenta wykonujemy badanie USG w celu oceny stawu barkowego. 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI NA REHABILITACJE - WIEMY JAK CI POMÓC :)

ZAREZERWUJ WIZYTĘ 

bottom of page