top of page

REGULAMIN
FIZJO-ORTH 

REGULAMIN

Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth Rafał Duda ul. Balzaka 2, 01-917 Warszawa

§1

Podstawa prawna

 1. Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth ul. Balzaka 2, 01-917 Warszawa, NIP: 7931583289, REGON: 361825270 (dalej Gabinet) jest firmą, w której są świadczone usługi z  zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i masażu.

 2. Gabinet znajduje się pod adresem: ul. Balzaka 2, 01-917 Warszawa

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.fizjoorthrehabilitacja.pl, widocznym miejscu w gabinecie oraz może zostać przekazany do wgląd na wyraźne życzenie pacjenta.

 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

 4. Rejestrując się na wizytę Pacjent potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem i akceptuje jego treść.

§3

Cele i zadania

 1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii i masażu.

 2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

§4

Czas i miejsce świadczenia usług

 1. Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth – gabinet jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

 2. Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu lub miejsce wezwania przez pacjenta.

 3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące praktykę zawodową fizjoterapii.

 4. Usługa będzie wykonana w czasie wyznaczonym przez pacjenta przez rezerwację online(portal Booksy oraz znanylekarz.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty z osobą w recepcji gabinetu.

§5

Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

 1. Zapisu proszę dokonywać pod numerem telefonicznym 730-691-161. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00. Można także zgłosić się osobiście do gabinetu Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth lub kontaktować się mailowo pod adresem fizjoorth@gmail.com. Można także dokonać rezerwacji on-line pod adresem Booksy: https://booksy.com/pl-pl/5775_fizjo-orth-rehabilitacja-fizjoterapia-osteopatia-usg_fizjoterapia_3_warszawa oraz znanylekarz https://www.znanylekarz.pl/rafal-duda-2/fizjoterapeuta/warszawa

 2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu

 3. Istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i uprzedzeniu o zmianie co najmniej  w terminie 24 godziny przed planowanym zabiegiem. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny. Odwołanie wizyty winno nastąpić w formie rozmowy telefonicznej lub wiadomości sms pod numer 730-691-161.

 4. Odwołanie wizyty później niż 24 godzin przed zaplanowanym terminem lub niestawienie się na wizytę skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% wartości zaplanowanej wizyty. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty lub płatna jest przelewem nie później niż 7 dni po zaplanowanym zabiegu.

 5. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada z chwilą  niepojawienia się w umówionym czasie.

 

§6

Organizacja i przebieg wizyty

 1. W związku z bezpieczeństwem pacjenta terapeuta nie wykonuje konsultacji prowadzonych przez telefon. Konkretne pytania, szczegółowa opinia oraz profilaktyka może się odbyć wyłącznie podczas bezpośredniej wizyty fizjoterapeuta-pacjent.

 2. W dzień poprzedzający wizytę 24 godziny przed nią,  otrzymują Państwo sms lub telefon potwierdzający zapisaną wizytę. Prosimy aby na pierwsze spotkanie przybyć 10 minut przed wizytą w celu odpowiedniego przygotowania się do niej, wypełnienia RODO i zapoznania się z regulaminem. Pacjent zobowiązany jest do przeczytania regulaminu Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth przed pierwszą wizytą w celu wyrażenia zgody.

 3. Opłata za wizyty ustalana jest w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu i dokonywana jest gotówką lub przelewem.

 4. W pierwszej kolejności odbywa się wywiad, następnie badanie i przeglądanie wyników badań. Kolejno planowana jest rehabilitacja, wskazówki w formie zadań domowych, ewentualna przerwa lub ograniczenia w treningu.

 5. Do obowiązków Pacjenta należy:

 • zapoznanie się z regulaminem gabinetu,

 • zapoznanie się z regulaminem gabinetu i zwartych tam oświadczeń oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej oraz skierowania na zabiegi, jeśli takie posiada,

 • informowanie Fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,

 • przestrzeganie zaleceń Fizjoterapeuty dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas i po zabiegu,

 • zgłaszanie się na zabiegi w stroju sportowym, umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.

 • Rejestrując się na wizytę Pacjent potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem i akceptuje jego treść.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021

Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth Rafał Duda

ul. Balzaka 2, 01-917 Warszawa

bottom of page