Fizykoterapia

 

Fizykoterapia to metoda leczenia polegająca na poddaniu organizmu ludzkiego działaniu różnego rodzaju energii np. cieplnej, świetlnej, elektrycznej.

 

W ofercie znajdą Państwo zabiegi z zakresu:

✔ ELEKTROTERAPII

 • Galwanizacja

 • Jonoforeza

 • Prądy Träberta

 • Prądy TENS

 • Prądy Kotz’a

 • Prądy interferencyjne

Do zabiegu jonoforezy bardzo proszę o przyniesienie lekarstwa, z którym ma być on wykonywany.

✔ TERAPII FALAMI ULTRADŹWIĘKOWYMI

 • Fonoforeza (Ultradźwięki + lek w żelu)

 • Terapia skojarzona (Ultradźwięki + prąd)

Do zabiegu fonoforezy bardzo proszę o przyniesienie lekarstwa w ŻELU przepisanego przez lekarza bądź posiadanego przez pacjenta.

✔ LASEROTERAPII

Przeciwwskazania do fizykoterapii:

 • ciąża,

 • choroba nowotworowa,

 • ostre stany zapalne,

 • zaawansowane zwapnienie naczyń krwionośnych,

 • zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, zakrzepica,

 • zaburzenia krzepnięcia krwi,

 • zmiany skórne głównie w przebiegu choroby zakaźnej,

 • ogólny stan wyniszczenia organizmu,

 • rozrusznik serca,

 • metal w miejscu wykonywania zabiegu,

 • okolica nasad kości u dzieci,

 • menstruacja (zabiegi w odcinku lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa),

 • przyjmowanie leków światłouczulających (przeciwwskazanie do światłoterapii),

 • zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych, szczególnie nadczynność i niedoczynność tarczycy,

 • nieustabilizowana cukrzyca,

 • wysoka gorączka,

 • nieunormowane nadciśnienie.

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.