METODA KINESIOTAPING 

KINESIOTAPING – jest to nowa metoda fizjoterapii, która zdążyła zyskać ogromną popularność  na całym świecie. Twórcą tego rodzaju terapii jest Kenzo Kase doktor chiropraktyki, który już w 1973 roku opracował i rozwinął metodę znaną popularnie pod nazwą kinesiotapingu (Kinesio Taping lub Kinesiology Taping, Plastrowanie dynamiczne).

Kinesiotaping może być wykorzystywany jako osobna metoda terapeutyczna, bądź też stanowić uzupełnienie innych technik fizjoterapeutycznych. Działanie kinesiotapingu wpływa wspomagająco na powrót konkretnych struktur ciała człowieka do ich normalnego funkcjonowania. Dzieje się to za pomocą specjalnych plastrów aplikowanych bezpośrednio na skórę pacjenta techniką zależną od rodzaju terapii. Metoda ta wykorzystuje zasady kinezjologii czyli nauki o ruchu człowieka.

Techniki kinesiotapingu wpływają na aktywacje sił samoleczenia organizmu  poprzez:

 • poprawę mikrokrążenia

 • aktywację układu limfatycznego

 • aktywację wewnętrznego systemu znieczulenia

 • polepszenie funkcji mięśni i stawów (wspomaganie i odciążenie)

 • normalizację napięcia mięśniowego (zwiększenie zbyt niskiego, zmniejszenie zbyt wysokiego)

 • poprawę zakresu ruchu

 • poprawę czucia ruchu

 • wpływ na czucie głębokie i sensomotorykę

 

Plastry do kinesiotapingu zostały opracowane w taki sposób, aby ich parametry maksymalnie przypominały właściwości ludzkiej skóry (grubość, ciężar, elastyczność). Ich rozciągliwość wynosi 140%. Są wykonane ze specjalnego polimeru (bez lateksu) z elementami 100% bawełny. Ma to zapewnić hipoalergiczność oraz odpowiednią wrażliwość na ciepło ciała. Właściwości tego rodzaju materiału powodują, że skóra może oddychać i przepuszczać płyny. Grubość plastra zbliżona do grubości naskórka ogranicza odczuwanie na skórze ciężaru oraz nie powoduje dodatkowej stymulacji wrażeń pacjenta, że ma ,,coś” na skórze. Dodatkową zaletą kinesiotapingu jest ciągłość terapii tzn. że plastry są zaaplikowane na skórze przez 24 godziny na dobę oraz, że można je nosić od 3 do 5 dni. Dzięki formowaniu się fal na taśmie, a poprzez to na ,,przyklejonej” pod nią skórze (konwolucje) dochodzi do rozszerzenia się znajdujących się tam naczyń (naczyń limfatycznych, tętnic, żył, kapilar), a w konsekwencji do poprawy krążenia.

Kinesiotaping wykorzystuje się w:

 • fizjoterapii schorzeń układu ruchu

 • fizjoterapii sportowej

 • traumatologii sportowej

 • limfologii

 • neurologii

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.