Kinezyterapia – (grec. kinezie – ruch, therapia – leczenie). Niekwestionowanym twórcą kinezyterapii w Polsce był prof. Wiktor Dega. To właśnie on  w okresie powojennym wprowadził do polskich szpitali i klinik - ruch jako środek leczniczy. Nadmienić należy, iż Hipokrates – ojciec naukowej medycyny propagował ćwiczenia fizyczne jako sposób na zachowanie zdrowia.

Kinezyterapia jest to ściślej mówiąc wiedza o wykorzystaniu ruchu jako środka leczniczego. Znajduje ona głównie zastosowanie w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, choć jej skuteczność rośnie także w terapii innych narządów.

Kinezyterapię można podzielić na dwie grupy:

  • Kinezyterapia o działaniu miejscowym (lokalnym)- podczas typowych dla niej ćwiczeń pracuje nie więcej niż 30 % ogólnej masy mięśniowej. Skupia ona swoje lecznicze oddziaływanie na narządzie ruchu czy miejscu gdzie zlokalizowane jest schorzenie (np. kończyna dolna po zabiegu operacyjnym lub kikut kończyny górnej po amputacji). Jej głównym zadaniem jest przywrócenie utraconych funkcji oraz uruchomienie mechanizmów kompensacji.

  • Kinezyterapia o działaniu ogólnym- wykorzystuje się w niej na ogół zdrowe części ciała i narządy. Stosuje się ją celem przywrócenia funkcji niesprawnych narządów organizmu. Cel ten realizuje się poprzez kompensację wszystkich składowych wydolności ogólnej.

W Fizjo-Orth proponujemy Państwu ćwiczenia usprawniające, indywidualne:

  • ćwiczenia wzmacniające mięśnie: izometryczne, wolne, z oporem, prowadzone

  • ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawach: poizometryczna relaksacja mięśni

  • rehabilitacja wad postawy

  • ćwiczenia oddechowe

CENTRUM REHABILITACJI

FIZJO-ORTH

ul. Balzaka 2 - Duży Bezpłatny Parking przed Wejściem

01-917 Warszawa

Email: rafalduda89@gmail.com

Tel: +48 730 691 161

 

Godziny otwarcia:

Pon. 11:00 - 20:00 

​​Wt. 8:00 - 17:30

Śr. 8:00 - 11:00 i 16:00 - 20:00​

Czw. 8:00 - 17:30

Pt. 9:00 - 18:00

mBank

nr konta do wpłat 

42 1140 2004 0000 3202 7584 2386

Tel: +48 730 691 161

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

KONTAKT

Rehabilitacja Warszawa Bielany

Rehabilitacja Warszawa 

Rehabilitacja Bielany 

Fizjoterapia Warszawa Bielany

Fizjoterapia Warszawa 

Fizjoterapia Bielany

Terapia Manualna Warszawa Bielany

Terapia Manualna Warszawa

Terapia Mięśniowo-powięziowa Warszawa Bielany

Fizjoterapeuta Rafał Duda Paweł Baranowski

Rehabilitant Rafał Paweł Baranowski

Masaż Warszawa Bielany 

Kiesiotaping Warszawa Bielany 

Igłoterapia Sucha - Akupunktura 

Haczykowanie 

Terapia narzędziowa - IASTM 

Pinoterapia 

Pionpresura

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth z siedzibą w Warszawie przy ul. Balzaka 2, którego reprezentuje Rafał Duda, właściciel.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Duda kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth możliwy jest pod numerem tel. Nr. 667593397 lub adresem email rafalduda89@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umawiania wizyt i przeprowadzania rehabilitacji na ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-Orth

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas trwania rehabilitacji.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

© 2017 Rafał Duda - Fizjoterapia.