top of page

KURSY SPECJALISTYCZNE, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY W TERAPII

  • FASCIAL DISTOTRION MODEL -  TERAPIA POWIĘZIOWA FDM 

  • MULLIGAN MANUAL THERAPY CONCEPT - TERAPIA MANUALNA MULLIGAN'A

  • ANATOMY TRAINS STRUCTURE AND FUNCTION - ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE W STRUKTURZE I FUNKCJI 

  • FIBROLIZA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWA ​​

  • PNF - PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FASCILATION 

  • KINESIOLOGY TAPING - PLASTROWANIE 

  • MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

bottom of page